مستند فقهی قانون مدنی

مستند فقهی قانون مدنی

مستند پژوهی از سنت های تحقیقی در حوزه های علمیه است . در این شیوه ابتدا یک متن به عنوان «متن معیار» انتخاب می شود، سپس تمرکز پژوهش نسبت به شناسایی و تحلیل مستندات  و مدارک فقهی آن متن شکل می گیرد . استفاده از این سنت پژوهشی نسبت به قانون مدنی به عنوان متن  معیار تاکنون سابقه نداشته است .

مستند فقهی قانون مدنی که در پانزده جلد برنامه ریزی شده است، در پی آنست که اولاً ظرفیت پژوهشی با این شیوه تحقیق را به فقها و فضلای حوزه و دانشگاه نشان دهد و ثانیا گام های آغازین را برای مستند نویسی  نسبت به قانون مدنی ایران بردارد.

مقدمه این مجموعه را از اینجا دریافت کنید.


[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”مستند فقهی”]