بایگانی بر اساس تگ "محمد مهدی انجم شعاع"

اولین جلسه تحلیل محتوای مصاحبه های علمی با وزرای سابق دادگستری در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.

اولین جلسه تحلیل محتوای مصاحبه های علمی با وزرای سابق دادگستری در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد.

در جر‌‌یان پروژه پژوهشی تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی با هفت نفر از وزرای سابق دادگستری بعد از انقلاب اسلامی مصاحبه علمی انجام شده است. به منظور بهره برداری از محتوای مصاحبه های انجام شده اولین جلسه تحلیل محتوای این مصاحبه ها به شیوه علمی و با حضور کلیه اعضای تیم پژوهشی آقایان: دکتر […]


مصاحبه علمی با دکتر سید محمد اصغری، چهارمین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد

مصاحبه علمی با دکتر سید محمد اصغری، چهارمین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد

دکتر سید محمد اصغری، وزیر دادگستری در دولت‌های شهید رجایی، شهید باهنر و مهندس موسوی به عنوان چهارمین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران به منظور مصاحبه علمی در پژوهش “تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”  در پژوهشکده حقوق و قانون ایران حضور یافت و به سوالات تیم پژوهشی پاسخ داد. پژوهش در […]


گزارش تصویری مصاحبه علمی با دکتر سید محمد اصغری در پژوهشکده حقوق و قانون ایران

پژوهشکده حقوق و قانون ایران