مصاحبه علمی با حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت نهم، برگزار شد.


مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری سالهای دولت یازدهم به منظور مصاحبه علمی در پژوهش “تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” در مرکز اسناد انقلاب اسلامی حضور یافت و به سوالات تیم پژوهشی پاسخ داد.
پژوهش در “اصل ۱۶۰ قانون اساسی” توسط گروه پژوهشی “مطالعه آثار اجتماعی قوانین “وابسته به پژوهشکده حقوق و قانون ایران در دست انجام است در این جلسه اعضای تیم پژوهشی آقایان دکتر محمد وزین کریمیان، دکتر محمدمهدی انجم شعاع، جعفر پوربدخشان، محمد درویش زاده و خانم رقیه فراهانی حضور داشتند.

قانون نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی در زمان وزارت ایشان تصویب شد و به همین جهت ناگفته های متعددی از چالش های پیرامونی در قبل و بعد از تصویب این قانون توسط ایشان بیان شد. این تجربیات پس از بررسی های پژوهشی تدوین خواهد شد.