فراخوان ارسال مقاله برای فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه های حقوقی


فصلنامه دانشنامه‌های حقوقی متمرکز بر مطالعاتِ حقوقی بوده و در هر شماره به یکی از شاخه های این دانش می‌پردازد. این نشریه از طریق گزینش برترین آثار علمی و دارای نوآوری سعی در توسعه مرزهای دانش حقوق دارد.

اهم شاخه‌های موضوعی نشریه:

 • حقوق مدنی
 • حقوق مسئولیت مدنی
 • آیین دادرسی مدنی
 • حقوق تجارت
 • آیین دادرسی کیفری
 • حقوق جزا عمومی
 • حقوق جزا اختصاصی
 • حقوق بین‌الملل
 • حقوق ثبت احوال
 • مطالعات آثار اجتماعی و اقتصادی قوانین
 • حقوق داوری
 • حقوق مالکیت فکری
 • حقوق ثبت اسناد و املاک
 • شاخه‌های نو پیدای حقوق
 • مطالعات آسیب شناسی قوانین
 • مطالعات فقهی و کاربرد آن در قوانین
 • مطالعه تطبیقی رشته‌های مزبور

شناسنامه نشریه:

صاحب امتیاز:
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه


سردبیر:
دکتر سید حسین صفایی


مدیرمسئول:
محمد درویش زاده


گروه دبیران: (بر اساس حروف الفبا)

 • دکتر محمد آشوری
 • دکتر محمدعلی اردبیلی
 • دکتر گودرز افتخار جهرمی
 • دکتر محمدجواد جاوید
 • دکتر محمدجعفر حبیب زاده
 • دکتر سعید حبیبا
 • محمد درویش زاده
 • دکتر محمد راسخ
 • دکتر حبیب‌اله رحیمی
 • دکتر محمدجواد شریعت باقری
 • دکتر سید حسین صفایی
 • دکتر عباس کریمی
 • دکتر ایرج گلدوزیان
 • دکتر حمید گوینده
 • دکتر محسن محبی
 • آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
 • دکتر حسین مهرپور

جهت رفتن به سایت فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه های حقوقی اینجا را کلیک کنید