سومین کارگاه پژوهشی مقاله نویسی حوزه حقوق ثبت احوال برگزار شد.


سومین کارگاه پژوهشی مقاله نویسی حوزه حقوق ثبت احوال مورخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۷ در محل مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه برگزار شد.

این کارگاه مقاله نویسی با حضور  جناب آقای محمد درویش زاده دبیر شورای پژوهشی مرکز و عضو هیات امنا مرکز و سرکار خانم دکتر فراهانی عضو هیات موسس مرکز و پژوهشگران این مرکز برگزار شد.

در سومین کارگاه مقاله نویسی مقالات آزمایشی تدوین شده در خصوص ثبت احوال ارائه و بررسی شد.

پایان خبر