امروز؛ سه شنبه 29 خرداد 1397  - حضرت محمد(ص): دانش را فرا گیرید ، گرچه در چین باشد ؛ زیرا طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است./کنز العمّال : ۲۸۶۹۷ ، ۲۸۶۹۸ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

برگزاری جلسه مشترک شورای پژوهش سازمان ثبت احوال کشور با مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

جلسه مشترک شورای پژوهش سازمان ثبت احوال کشور و کمیته طرح پژوهشی اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال به ریاست رییس سازمان ثبت احوال کشور و با حضور مدیران مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه برگزار شد.
برگزاری جلسه مشترک شورای پژوهش سازمان ثبت احوال کشور برگزاری جلسه مشترک شورای پژوهش سازمان ثبت احوال کشور برگزاری جلسه مشترک شورای پژوهش سازمان ثبت احوال کشور
به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل، رییس مرکز آموزش و پژوهش سازمان هدف از برگزاری این جلسه را ارائه گزارش پیشرفت پروژه اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال بیان کرد.

عبدالرسول غزالی به ارائه گزارش اجمالی از تعاملات بین مرکز آموزش و پژوهش سازمان و کمیته با مجری پژوهش ارائه کرد.

وی در اختیار قرار دادن اطلاعات و آثار پژوهشی مرتبط موجود، توزیع و گردآوری پرسشنامه های تکمیل شده، برنامه ریزی جلسات مشترک و بررسی و تایید گزارش انجام پروژه و انعکاس نظرات اصلاحی مرکز به مجری طرح از جمله همکاری های مشترک مرکز آموزش و پژوهش سازمان و مجری طرح عنوان کرد.

رییس مرکز آموزش و پژوهش سازمان، ۱۳۵ اثر پژوهشی، ترجمه فرآیندهای ثبت احوال ۴۳ کشور، شماره های ۱ تا ۲۰ فصلنامه الکترونیکی پژوهشنامه ثبت و تحقیقات پیشین مربوط به اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال موجود در سازمان را از مستندات مورد استفاده در این همکاری نام برد.

در ادامه محمد درویش زاده رییس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه و مجری طرح اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال به ارائه گزارشی در خصوص پیشرقت پروژه در سه فصل نیازسنجی، تحلیل محتوا و تدوین نتایج پرداخت.

در پایان جلسه رییس سازمان ثبت احوال ضمن تشکر از مجری طرح و ارائه گزارش مربوطه، بر تداوم این جلسات و نشست مجری طرح به صورت خصوصی و گروهی با مدیران سازمان تاکید کرد.

حمید درخشان نیا موضوع اصلاح و بازنگری قانون فعلی ثبت احوال را نقطه عطفی برای سازمان ثبت احوال دانست و گفت: یکی از موثرترین کارهای که می توانیم انجام دهیم همین قضیه است.

گالری تصاویر مرکز

پیگیری وضعیت درخواست

  

کانال تلگرامی مرکز

کاتالوگ معرفی مرکز