امروز؛ یکشنبه 30 اردیبهشت 1397  - حضرت محمد(ص): داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید./کنزالعمال، ج۱۰، ص۱۴۳، ح۲۸۷۳۱

پژوهش های در حال انجام

  • ترجمه تحریرالمجله به فارسی
  • ماخذشناسی و مدخل گزینی حقوق ثبت احوال
  • روش شناسی و نیازسنجی اصلاح قانون ثبت احوال
  • بازنگری و اصلاح قانون ثبت احوال

گالری تصاویر مرکز

پیگیری وضعیت درخواست

  

کانال تلگرامی مرکز

کاتالوگ معرفی مرکز