پژوهش های انجام شده


 • مجموعه پژوهشی مستند فقهی قانون مدنی
 • فهرستگان اصطلاحات حقوقی
 • پژوهش رهیافت حقوقی – تاریخی بر حقوقهای نامتعارف
 • نظام مدیریت نمایندگی ها در وزارت دادگستری
 • نظام مدیریت امور تدوین آیین نامه های قانونی توسط وزارت دادگستری
 • ماده واحده دوفوریتی شناسایی و طراحی شغل دستیار وکیل با هدف کارآفرینی فارغ التحصیلان حقوق
 • طراحی ساز و کار بهسازی روابط قوه قضاییه با سایر قوا
 • صلاحیت ابتکار لوایح قضایی (قوه مجریه یا قضاییه)
 • چشم انداز اقدامات شاخص و نتایج دستاوردهای وزارت دادگستری در پایان دولت دوازدهم
 • زبان قراردادهای نفتی در قوانین ملی
 • مطالعه موردی تعارض سازمانی بین قوای مجریه و فضاییه در برگزاری آزمون استخدامی کارکنان آذر ماه ۱۳۹۶
 • مطالعه موردی اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با تبصره ۳ الحاقی به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری (انتشار محتوای محاکمات علنی و اسامی متهمان قبل از قطعیت حکم)
 • شیوه نامه تشکیل جلسات گروه متمرکز مسأله یابی  به سفارش وزارت دادگستری
 • اصلاح ماده ۳۰ قانون اصل چهل و چهارم (هیأت داوری اختلافات ناشی از واگذاری)
 • ماخذشناسی و مدخل گزینی حقوق ثبت احوال
 • روش شناسی و نیازسنجی اصلاح قانون ثبت احوال
 • کتابشناسی داوری
 • نرم افزار مدیریت پژوهش دانشنامه های حقوقی