مستند فقهی قانون مدنی


مستند فقهی قانون مدنی

مستند پژوهی از سنت های تحقیقی در حوزه های علمیه است . در این شیوه ابتدا یک متن به عنوان «متن معیار» انتخاب می شود، سپس تمرکز پژوهش نسبت به شناسایی و تحلیل مستندات  و مدارک فقهی آن متن شکل می گیرد . استفاده از این سنت پژوهشی نسبت به قانون مدنی به عنوان متن  معیار تاکنون سابقه نداشته است .

مستند فقهی قانون مدنی که در پانزده جلد برنامه ریزی شده است، در پی آنست که اولاً ظرفیت پژوهشی با این شیوه تحقیق را به فقها و فضلای حوزه و دانشگاه نشان دهد و ثانیا گام های آغازین را برای مستند نویسی  نسبت به قانون مدنی ایران بردارد. منابع این مجموعه پس از اتمام نگارش دوره، به بیش از ۵۰۰ منبع فقهی استدلالی ارتقا پیدا کرد.

مقدمه این مجموعه را از اینجا دریافت کنید.