جذب دانشجو پژوهشگر حقوق جزا

در صورتی که قبلا درخواست خود را ثبت کرده اید می توانید از فرم زیر از وضعیت درخواست خود مطلع شوید.
  

 

مهلت ثبت نام در این فراخوان، در پایان مرداد ماه سال هزار و چهارصد به پایان رسید.

 

 

 بر اساس مصوبه هیات امنای پژوهشکده حقوق و قانون ایران، جدول پرداخت حق الزحمه پژوهانه دانشجو – پژوهشگر همکار در سال ۱۴۰۰ به این شرح است:

  • ارقام به هزار تومان است.
  • کیفیت پژوهش مطابق نظر ارزیاب علمی پژوهشکده و بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی تعیین می‌شود.