امروز؛ سه شنبه 26 تیر 1397  - حضرت محمد(ص): جویاى دانش ، جویاى رحمت است . جوینده دانش رکن اسلام است و پاداشش با پیامبران داده مى‏شود./کنز العمّال : ۲۸۷۲۹ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

اعضای شورای پژوهش

اعضای شورای پژوهش مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی نام و نام خانوادگی آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی
تحصیلات اجتهاد
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل moosavi@ri-khomeini.ac.ir
رزومه رزومه آیت الله موسوی بجنوردی
محمد درویش زاده نام و نام خانوادگی محمد درویش زاده کاخکی
تحصیلات سطح خارج فقه و اصول(پایان سال هفتم)
سمت رئیس شورای پژوهش
ایمیل info@lawreference.ir
رزومه  رزومه محمد درویش زاده کاخکی
محمد مصدق نام و نام خانوادگی حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق
تحصیلات بیش از ده سال خارج فقه و اصول

سطح چهار (دکتری)

سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
مجمدجعفر حبیب زاده نام و نام خانوادگی محمد جعفرحبیب زاده
تحصیلات دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل Habibzam@yahoo.com
رزومه
 بیگی حبیب آبادی نام و نام خانوادگی احمد بیگی حبیب آبادی
تحصیلات دکتری حقوق خصوصی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
حمید گوینده نام و نام خانوادگی حمید گوینده
تحصیلات دکتری فقه و حقوق جزا
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
   نام و نام خانوادگی  محمدجواد جاوید
تحصیلات دکتری حقوق عمومی و دکتری جامعه شناسی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه