اعضای شورای پژوهش


اعضای شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل می باشند؛

 

 

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی نام و نام خانوادگی آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی
تحصیلات اجتهاد
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل moosavi@ri-khomeini.ac.ir
رزومه رزومه آیت الله موسوی بجنوردی
     
 محمد درویش زاده نام و نام خانوادگی محمد درویش زاده کاخکی
تحصیلات سطح خارج فقه و اصول(پایان سال هفتم)
سمت رئیس شورای پژوهش
ایمیل info@lawreference.ir
رزومه  رزومه محمد درویش زاده کاخکی
     
نام و نام خانوادگی عباس کریمی
تحصیلات فوق دکتری حقوق خصوصی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
     
 مجمدجعفر حبیب زاده نام و نام خانوادگی محمد جعفرحبیب زاده
تحصیلات دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل Habibzam@yahoo.com
رزومه
     
نام و نام خانوادگی سیدحسن میرحسینی
تحصیلات دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
     
  نام و نام خانوادگی  محمدجواد جاوید
تحصیلات دکتری حقوق عمومی و دکتری جامعه شناسی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
     
 محمد مصدق  نام و نام خانوادگی حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق
تحصیلات بیش از ده سال خارج فقه و اصولسطح چهار (دکتری)
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
     
     
 حمید گوینده نام و نام خانوادگی حمید گوینده
تحصیلات دکتری فقه و حقوق جزا
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه
     
 بیگی حبیب آبادی نام و نام خانوادگی احمد بیگی حبیب آبادی
تحصیلات دکتری حقوق خصوصی
سمت عضو شورای پژوهش
ایمیل
رزومه