ارتباط با مرکز


نشانی مرکز پژوهشی:

تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی(رو به روی درب اصلی دانشگاه تهران)، خیابان نظری ، پلاک ۸۱

(مراجعه و پاسخگویی حضوری تنها با اطلاع و تعیین وقت قبلی امکان پذیر است.)

پست الکترونیک: research@lawpedia.ir

شماره تماس: ۶۳۸۷۷-۰۲۱

شماره نمابر: ۶۳۸۷۷۱۰۲-۰۲۱

مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه